Calendari 2017

  • 9 de gener - 10 de febrer: Inscripcions
  • 15 febrer - 31 març: Primera fase de selecció
  • Primera quinzena d'abril: Comunicació via correu electrònic de la primera fase de selecció
  • 17-23 d'abril: Segona fase de selecció, entrevistes als preseleccionats
  • Primera quinzena de maig: Comunicació final als seleccionats
  • 26 de juny - 8 de juliol: Estades al Món Natura Pirineus 2017
  • Juny, juliol i agost: Estades al Centre de Recerca (participants seleccionats al 2016) i Estades Cerca (participants seleccionats al 2015)