Fase 1 | Les Estades Món Natura Pirineus 2017

LLOC

Món Natura Pirineus 

www.monnaturapirineus.com

 

DATES

Del 26 de juny al 8 de juliol de 2017

 

ELS 5 PROJECTES

Els estudiants seran seleccionats per formar part d’un dels cinc projectes d’investigació proposats en aquesta primera fase:

  • Finestres al cel, una visió completa de l’astronomia actual
  • Descobrint la biodiversitat i l’evolució, del treball de camp fins a la genètica actual a través de la informàtica
  • Els ecosistemes aquàtics de muntanya, com els afecten les activitats humanes?
  • Fotosíntesi artificial: llum i aigua com a fonts d’energia
  • Descobrint els medicaments de la natura, la biomedicina com a eina per la cura malalties

Se seleccionaran un total de 10 estudiants per projecte.