Fase 3 | Les Estades Cerca

En aquesta etapa els estudiants hauran de buscar, pel seu compte, un projecte de recerca a desenvolupar durant l’estiu de 2n de Batxillerat, ja sigui en un centre d’investigació local o en un programa internacional de ciència.

A l’apartat Memòries es poden trobar les experiències dels estudiants participants d’aquesta fase des de l’estiu 2014.