Els ecosistemes aquàtics de muntanya, com els afecten les activitats humanes?

Com afecta l’activitat urbana a la qualitat de l’aigua d’un riu? Com s’avalua l’estat ecològic dels ecosistemes aquàtics, i quin és l’impacte del canvi global en aquests? En aquest projecte ens endinsarem en el món dels ecosistemes aquàtics de muntanya, per conèixer-ne els organismes més representatius i la manera com es relacionen entre ells i amb el seu hàbitat. Aprendràs les bases de l’ecologia i la biogeoquímica, i mitjançant el treball de camp i al laboratori estudiarem com els canvis en la biodiversitat i en la composició dels ecosistemes ens informen sobre l’estat ecològic d’aquests. Tota una experiència en plena natura per conèixer quin paper juguem els humans dins dels ecosistemes i de quina manera podem reduir l’impacte de les nostres activitats.

Projecte desenvolupat per investigadors del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) de Girona, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i del Conseil National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Toulouse (França).

 

El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) és un centre de recerca que enfoca la seva activitat investigadora en els àmbits de l’ecologia i la biologia d’organismes i sistemes, tant d’aigües continentals com marines. Té com a objectiu l’aplicació d’aquest coneixement en l’ús i gestió racional dels recursos del nostre planeta, així com la predicció de respostes a modificacions ambientals. L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) de Girona és un centre de recerca dedicat a l’estudi del cicle integral de l’aigua, amb la finalitat de donar resposta de manera innovadora, global i eficient a la utilització d’aquest recurs i a les problemàtiques i reptes vinculats a aquest. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és un centre d'investigació en ecologia terrestre i anàlisi del territori, que genera coneixement i metodologies per a la conservació, la gestió i l'adaptació del medi natural al canvi global. El Conseil National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Toulouse (França) és un organisme públic de recerca que desenvolupa i promou el coneixement científic i tecnològic a través dels seus deu instituts de recerca. Amb més de 1.100 unitats d’investigació i més de 30.000 investigadors posa el coneixement al servei de la societat.

www.ceab.csic.eswww.icra.catwww.creaf.catwww.cnrs.fr 

 

Quins organismes viuen als rius i als estanys de muntanya? Què és un organisme bioindicador? Quins canvis ambientals es produeixen quan hi ha impacte humà? Els organismes macroinvertebrats dels rius i les plantes aquàtiques són uns informadors excel·lents de la qualitat dels ecosistemes, així com també el canvis en els processos biogeoquímics que s’esdevenen al sòl. Per entendre què ens diuen, en aquest projecte en forma de treball de camp i al laboratori entrarem de ple en contacte amb el món dels ecosistemes aquàtics de muntanya (rius i estanys), el seu funcionament i la biodiversitat d’organismes que hi viuen.

Món Natura Pirineus representa un marc idoni per a fomentar els estudis de medi ambient en l’àmbit d’aigües continentals ja que està en un paratge natural gens pertorbat, però no lluny d’altres indrets on es poden veure diferents impactes sobre els ecosistemes aquàtics. El centre Món Natura Pirineus està situat entre el Parc Natural de l'Alt Prineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici que, com bé indica el seu nom, té l’aigua com un dels seus recursos més preuats, i es un indret idoni per a trobar condicions de referència del que és un bon estat ecològic dels rius i estanys de muntanya.

Aprendrem a classificar taxonòmicament organismes aquàtics, a analitzar paràmetres físico-químics de l’aigua, i a interpretar la informació que ens aporten en relació a la qualitat ecològica del lloc on viuen. Es mostrejaran ecosistemes amb diferent grau de pressió antròpica (deguda a l'acció de l'home): estanys i rius en condicions naturals, o pertorbats per activitats humanes, com l’abocament d’aigües residuals o la introducció de peixos al·lòctons. L’estudi dels macroinvertebrats i de la seva diversitat ens ajudarà a entendre el seu paper com a bioindicadors de l’estat ecològic de rius i estanys. També estudiarem l’impacte d’espècies introduïdes en estanys i l'impacte de les pertorbacions humanes en el funcionament dels rius.

Aquest curs està orientat a estudiants interessats per la biologia, el medi ambient i l’ecologia. Treballarem el disseny experimental, el treball de camp i al laboratori, la presa de dades, l’anàlisi de resultats, i l’extracció i divulgació de conclusions. Ens plantejarem com la pressió humana afecta al funcionament dels ecosistemes aquàtics, i es farà una investigació per tal de fer un diagnòstic de les alteracions i eines per a la seva recuperació. En definitiva, gaudirem de l’aigua en tots els seus àmbits en una experiència científica en plena natura!

 

EQUIP INVESTIGADOR

Ada Pastor Oliveras

Investigadora post-doctoral a l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) a Girona. És experta en biogeoquímica i en la aplicació de l’anàlisi d’isòtops estables en ecologia. En la seva tesi doctoral, desenvolupada a la Universitat de Barcelona (UB), va estudiar les relacions biogeoquímiques entre el nitrogen de l’aigua i els principals compartiments primaris de retenció del nitrogen als ecosistemes fluvials (i.e. biofilms microbians, algues, briòfits, macròfits i arbres de ribera). Ha publicat la seva recerca en revistes internacionals de primeríssim nivell, com Environmental Science & Technology, Oecologia i Limnology and Oceanography; així com ha presentat comunicacions orals dels seus treballs en congressos internacionals com el Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS) a Alemanya i Suïssa, o el congrés anual de la Society for Freshwater Sciences als Estats Units. Té experiència en docència universitària a la UB on ha impartit classes d’ecologia evolutiva, i una extensa experiència internacional amb estades de recerca als Estats Units, Nova Zelanda i Països Baixos.

Miquel Ribot Bermejo

Investigador al Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), és expert en ecologia fluvial i biogeoquímica, i va defensar la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona al 2015. La recerca que duu a terme està molt vinculada als efectes dels canvis globals sobre els ecosistemes fluvials, particularment sobre el cicle del nitrogen i el carboni, sobre la seva dinàmica, sobre el paper del biofilm en la biogeoquímica del nitrogen, i sobre la respiració i metabolisme del riu. Téé una extensa trajectòria de publicacions científiques, incloent-hi 18 publicacions científiques de primer nivell en una àmplia gamma de revistes internacionals, com Biogeosciences, Freshwater Biology, Limnology and Oceanography, Environmental Science & Technology, Freshwater Science, Biogeochemistry, FEMS Microbiology Ecology, Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Aquatic Sciences i Ecosystems. Ha participat en múltiples projectes científics, té una experiència prèvia molt àmplia com a tècnic de recerca, i els resultats de la seva recerca han produït més de 20 presentacions a congressos internacionals.

Pau Giménez Grau

Actualment finalitzant la seva tesi doctoral al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), sota la direcció del Dr. Jordi Catalan, està especialitzat en la recerca sobre els efectes dels canvis en la disponibilitat de nutrients en las comunitats algals dels estanys d’alta muntanya i és expert en el cicle del fòsfor en els ecosistemes aquàtics. Té un màster a la Universitat de Barcelona (UB) sobre la quantificació de l’activitat fosfatasa bacteriana, on va fer un estudi metodològic aplicat a dos estanys d’alta muntanya als Pirineus. Ha participat en nombrosos projectes de recerca i també en diversos congressos incloent-hi el Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS) i el prestigiós congrés de l’Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO), així com en diversos seminaris i actes de divulgació científica.

Guillermo de Mendoza Barberà

Investigador post-doctoral al Conseil National de la Recherche Scientifique (CNRS) a Toulouse (França). Els macroinvertebrats i la seva ecologia, tant en rius com en estanys, són el seu objecte d’estudi principal. Ha col·laborat en docència universitària durant més de quatre anys (Universitat de Barcelona, 2007-2012; Universitat Internacional Menéndez Pelayo, 2008-2012), incloent-hi el mostreig de macroinvertebrats i la seva identificació amb alumnes de màster. Ha treballat en educació i pedagogia també dels més joves i dels seus mestres. Va desenvolupar la seva tesi doctoral sobre ecologia de macroinvertebrats dels estanys dels Pirineus a la UB i ha publicat part dels seus resultats en revistes internacionals com ara Ecography, Freshwater Biology, Ecology and Evolution, Hydrobiologia, Advances in Limnology o Limnetica. També ha col·laborat en un estudi de macroinvertebrats als estanys dels Pirineus publicat a la revista PLoS ONE, i es revisor d’articles científics en Advances in Limnology, Ecological Modelling, Environmental Entomology, Fundamental and Applied Limnology, Hydrobiologia, Journal of Biogeography, Journal of Insects, Limnology and Oceanography i Limnetica, entre d’altres.

Esperança Gacia Passola

Especialista en ecologia de plantes aquàtiques en els àmbits de l’ecofisiologia, ecologia de comunitats, funcions i interaccions en ecosistemes dominats per plantes, està particularment interessada en la conservació i gestió de les espècies i ambients. Una part important de la seva recerca s’ha desenvolupat als Pirineus, estudiant la vegetació dels estanys. Al llarg de la seva trajectòria, ha publicat més de 70 treballs sobre la seva recerca en revistes indexades, capítols de llibre i publicacions de divulgació científica. Ha col·laborat regularment en docència especialitzada a través dels cursos de màster d’Ecologia Bentònica, i durant més de deu anys ha format part de l’equip de professors que imparteixen el curs de Limnologia d’Estanys d’Alta Muntanya que forma part del programa del màster d’Ecologia Fonamental i Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat de Girona (UdG) i el CEAB-CSIC. També ha participat en cursos de formació en matèria d’Ecologia i Medi Ambient per a professors d’Educació Secundària al CEAB-CSIC, i col·labora habitualment en jornades tant a instituts de secundària com en centres d’ensenyança primària del municipi de Blanes i rodalies, per a donar a conèixer la recerca que es fa al CEAB- CSIC.