En aquest apartat trobareu el recull d'articles científics que han escrit els participants de Joves i Ciències d'edicions anteriors.

  • David Castells Graells. Condicionament acustic d’una habitacio amb intervencions de baix cost
  • Victoria Eugenia Englert González. Communication pathway between neurons via optogenetics
  • Matt Hoogsteder Riera. Spatial positioning of protein 4.2 Komatsu domain 1 could impair the protein 4.2 – band3 interaction
  • Clàudia Llinàs del Torrent Masachs. Influence of light on Phaseolus Vulgaris growth
  • Eulàlia Nicolau Jiménez. Identifying Light Sources through the Properties of Light