Calendari 2018

  • 15 de gener - 26 de febrer: Inscripcions
  • 19 febrer - 31 març: Primera fase de selecció
  • Primera quinzena d'abril: Comunicació via correu electrònic de la primera fase de selecció
  • 20-21 o 27-28 d'abril: Segona fase de selecció, entrevistes als preseleccionats
  • Primera quinzena de maig: Comunicació final als seleccionats
  • 25 de juny - 7 de juliol: Estades a MónNatura Pirineus 2018
  • Juny, juliol i agost: Estades al Centre de Recerca (participants seleccionats al 2017) i Estades de Recerca Internacional (participants seleccionats al 2016)