Calendari 2019

  • 8 de gener - 12 de febrer: Inscripcions

  • 12 de febrer - 31 març: Primera fase de selecció

  • Primera quinzena d'abril: Comunicació via correu electrònic de la primera fase de selecció

  • 27-28 d'abril (dates pendents de confirmar): Segona fase de selecció, entrevistes als preseleccionats

  • Primera quinzena de maig: Comunicació final als seleccionats

  • 25 de juny - 7 de juliol: Estades a MónNatura Pirineus 2019

  • Juny, juliol i agost: Estades al Centre de Recerca (participants seleccionats al 2018) i Estades de Recerca Internacional (participants seleccionats al 2017)